Jongerencentrum Staddijk

Dit schetsontwerp voor het Nijmeegse jongerencentrum Staddijk is erop gericht de bruikbaarheid van het pand aanzienlijk te verbeteren met minimale ingrepen. Het pand moet aantrekkelijk zijn voor nu en de toekomst, voor een verscheidenheid aan doelgroepen en functies.

Er is een grote slag gemaakt in de verbetering van de lichttoetreding en ruimtelijkheid. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de uitstraling en de toegankelijkheid. Het originele karakter van het pand blijft behouden en de indeling van de gevel blijft zichtbaar en wordt deels hersteld.

De verbouwing kan worden verdeeld in vijf deelprojecten die, naar mate financiën en middelen beschikbaar zijn, één voor één kunnen worden uitgevoerd.